Zarząd

Paweł Suliga Prezes Zarządu

Wychował się na Stegnach, ale od 30 lat mieszka na warszawskim Powiślu. Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i od 1994 roku prowadzi firmę projektowo – budowlaną. Zajmuje się projektowaniem i realizacją indywidualnych budynków jednorodzinnych, pracami konserwatorskimi i urbanistyką. Ma żonę i trzech dorosłych synów. Zaangażowany w sprawy społeczne od lat 80-tych szczególnie wtedy, gdy taka była potrzeba chwili.

Z rekomendacji niezależnych radnych w latach 2014-2017 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Prowadził dzielnicowy zespół ds. reprywatyzacji, wspierał odbudowę lokalnych młodzieżowych klubów sportowych, był inicjatorem wielu działań dzielnicy z dziedzin społecznych, ochrony zieleni czy budownictwa komunalnego. Uważa, że obowiązkiem architekta jest uwrażliwianie mieszkańców na problemy zagospodarowania przestrzennego, które powinno być tworzone przy ich partycypacji społecznej. Dlatego inicjuje wiele akcji skutkujących pisaniem przez mieszkańców uwag do planów miejscowych. Od 2017 r. jest redaktorem naczelnym gazety „Mieszkańcy Śródmieścia”, której celem ma być integracja osób, grup i organizacji działających lokalnie na Śródmieściu.

Michał Sas – Członek Zarządu

Michał, to mieszkaniec Muranowa, uważa północne Śródmieście za najlepsze miejsce do życia, a Rynek Nowego Miasta za najpiękniejszy plac w Europie. Od 2013 roku angażuje się w sprawy Warszawy – bronił wówczas m.in. Kina Femina, otwartego dla psów Ogrodu Krasińskich i pozostałości po Reducie Banku Polskiego. Współtworzył również głośny wykaz nieruchomości zagrożonych reprywatyzacją. Od listopada 2014 .r Radny Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, przez ponad 2,5 roku pełnił funkcję Przewodniczącego tejże Rady. Za swój największy sukces upatruje rozpoczęcie rewitalizacji Muranowa. Działa na rzecz upamiętnienia Bohaterów Wyzwolenia Gęsiówki. Zawodowo prawnik z zakresu prawa nowych technologii.

Ewa Czerwińska – Członek Zarządu

Ewa Czerwińska studiowała na Wydziale Prawa i Administracji UW i jest od 20 lat zaangażowana w pracę społeczną na rzecz mieszkańców Śródmieścia. Od 2014 roku jest Radną Dzielnicy Śródmieście wybraną z ruchów miejskich. Obecnie Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy. Pracuje w Komisji Mieszkaniowej (w latach 2015-2017 była jej Przewodniczącą), Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych, Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej. Jednocześnie Ewa Czerwińska jest drugą kadencję przewodnicząca Rady i Zarządu Osiedla Koszyki. Rozwiązuje trudne problemy związane z „dziką reprywatyzacją kamienic warszawskich”. Była inicjatorką utworzenia w 2015 roku Zespołu reprywatyzacyjnego w Dzielnicy Śródmieście. Szczególną troską otacza przywrócenie funkcji oświatowej w budynku przy ul. Twardej 8/12.