O nas

Stowarzyszenie Mieszkańcy Śródmieścia to organizacja zrzeszająca aktywistów miejskich z dzielnicy Śródmieście, ale nie tylko. Członkami naszej organizacji są również mieszkańcy innych dzielnic, którym losy Śródmieścia nie są obojętne. Stowarzyszenie wydaje od listopada 2017 r. gazetę „Mieszkańcy Śródmieścia”, która jest platformą wymiany opinii na tematy dzielnicowe wszystkich środowisk lokalnych. Działacze naszego Stowarzyszenia wspierają również mieszkańców z budynków zwróconych w ramach procesu reprywatyzacji, pomagają wspólnotą mieszkaniowym w trudnych przedsięwzięciach oraz współpracują z innymi stowarzyszeniami ze Śródmieścia. Losy zieleni miejskiej również są dla nas bardzo istotne, to z inicjatywy Mieszkańców Śródmieścia powstał między innymi program Zielone Śródmieście, którego założeniem jest udostępnienie części miejskich terenów mieszkańcom i umożliwienie im prowadzenia na nich działalności ogrodniczej. Na początku 2018 roku członkowie naszej organizacji przystąpili do sieci niezależnych samorządowców zrzeszonych pod wspólnym szyldem bezpartyjni.pl.