Zofia Bohosiewicz

 

 

 

 

 

 

Studiuje na II roku Aktorstwa Nowych Mediów w Warszawskiej Szkole Filmowej. Jednocześnie pracuje jako lektor języka angielskiego – głównie  z dziećmi i młodzieżą. Jest także instruktorem narciarskim.

Jej pasją, wyniesioną z domu rodzinnego, jest historia Polskich Kresów. Od najmłodszych lat uczestniczyła, a później była współorganizatorem obozów i wypraw śladami Polaków na wschodzie. W ich trakcie koordynuje i opiekuje się młodzieżą, dokumentując dzieje naszych przodków na Ukrainie, opiekując się starymi polskimi grobami i cmentarzami, nawiązując kontakty z rówieśnikami. Działa również przy organizacji licznych uroczystości, konferencji i spotkań poświęconych wielokulturowości w dawnej Rzeczypospolitej i wkładowi mniejszości etnicznych w rozwój i dzieje Polski.

Jako osobie zaangażowanej w działalność edukacyjną i integracyjną są jej bliskie problemy młodych ludzi. Jako radna Rady Warszawy chciałaby się zająć przede wszystkim problemami młodzieży:

  • brakiem mieszkań, ograniczającym perspektywy zawodowe;
  • postępującą dezintegracją różnych środowisk młodzieżowych;
  • przywracaniem pamięci historycznej i dorobku Rzeczpospolitej wielu narodów;
  • tworzeniem Warszawy przyjaznej dla młodych i stwarzającej im szanse zatrudnienia, zamieszkania i rozwoju;
  • działaniami na rzecz integracji młodzieży pochodzącej z różnych grup etnicznych.