Miłosz Sałagan

 

 

 

 

 

 

Od wczesnego dzieciństwa mieszka w Warszawie. Pierwsze kroki w samorządzie stawiał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie był deputowanym do Rady Wydziału.

Zawodowo związany jest z rynkiem kapitałowym. Ma naturę wojownika, który najlepiej sprawdza się, gdy nie walczy o swoje. Z rekomendacji radnych Mieszkańców Śródmieścia został w 2017r zastępcą burmistrza Dzielnicy Śródmieście. Działając w trudnych uwarunkowaniach „Lex Szyszko” wywalczył i wynegocjował dziesiątki nasadzeń następczych drzew, którymi pokryte jest Śródmieście.

Nadzorował program „Zielone Śródmieście”, który ma na celu włączenie mieszkańców wspólnot mieszkaniowych w gospodarowanie dzielnicową zielenią przybudynkową na zasadzie dobrowolności. Za bardzo ważne uważa uczciwość i przejrzystość działania samorządu. Przewodniczy Zespołowi ds. nieruchomości dekretowych, który ma pomóc fatalne skutki dzikiej reprywatyzacji.

Jest zwolennikiem wykupu mieszkań komunalnych przez długoletnich najemców i w tym kierunku chce zmieniać warszawskie prawo miejscowe. Deklaruje bezpartyjność i zależność jedynie od wyborców.