Artur Wolke

 

 

 

 

 

 

Urodzony w Warszawie, dzieciństwo spędzał na Muranowie. Jako 22-latek uzyskał mandat radnego Dzielnicy Śródmieście. W tym czasie współtworzył lokalną gazetę informacyjną „Informator Śródmieścia”. To z jego inicjatywy Ogród Krasińskich zyskał nowoczesne oświetlenie i stał się przyjaznym parkiem dla mieszkańców. Upolitycznienie samorządu i mały wpływ niezależnie myślących radnych na dzielnicę spowodowały, że nie kontynuował pracy samorządowej.

Od kilkunastu lat profesjonalnie zajmuje się reklamą. Uważa, że w sferze budowania wizerunku wiele jest w Warszawie do zrobienia. Widzi też szansę na skuteczność działania niezależnych Bezpartyjnych Samorządowców, dzięki stworzeniu realnej siły w postaci ogólnowarszawskiego i ogólnopolskiego porozumienia.

Sprawy społeczne, zwłaszcza budowanie samorządnego społeczeństwa jest dla niego celem. Tej sprawie chce poświęcić czas i swoje samorządowe doświadczenie. Współpracuje z gazetą Mieszkańcy Śródmieścia, reprezentuje Śródmiejską Wspólnotę samorządową.