Jakub Zajkowski

 

 

 

 

 

 

Urodził się w 1964r. w Warszawie W latach 1979-83 uczęszczał do V. liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego . Po odbytych w latach 1983-90 studiach na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu był zatrudniony jako muzealnik w Muzeum Łazienek Królewskich, gdzie pracował do 1993 r. Między rokiem 1993 a 1999 współprowadził pracownię konserwatorską. Od 2000 r realizuje różnorakie zlecenia o charakterze artystycznym, historycznym i konserwatorskim. W 2009 r przystąpił do Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, a w 2013 roku wszedł w poczet Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Z chwila ukonstytuowania się w dzielnicy Śródmieście nowych rad osiedli 2016 r. został wybrany na przewodniczącego Rady Osiedla Staromiejskiego, którą tę funkcję pełni do dzisiaj. Od 1970 r. jest mieszkańcem Starego Miasta i w związku z tym przedmiotem jego szczególnych zainteresowań pozostaje ochrona dziedzictwa kulturowego, a także kwestie związane z bezpieczeństwem, które na terenie staromiejskim zawsze pozostawiało wiele do życzenia. Niejaką poprawę można zaobserwować ostatnimi czasy, lecz ta problematyka wymaga ustawicznego starania dlatego też postanowił ubiegać się o wejścia do Rady dzielnicy Śródmieście, by móc skuteczniej działać na rzecz wspomnianych zagadnień.