Okręg 5

Okręg 5 (Muranów na północ od ul. Anielewicza, Nowe i Stare Miasto, okolice ogrodu Krasińskich) obejmuje trzy różne rodzaje osiedli i zabudowy – z własną specyfiką i wyzwaniami dla radnych. Z naszych list startują liderzy aż dwóch Rad Osiedli – RO Muranów i RO Staromiejskiego. Większość naszych kandydatów zamieszkuje Śródmieście od wielu lat i pracuje tu społecznie. Oto część naszych postulatów:

  1. Przywrócenie wykupu lokali komunalnych z bonifikatą dla wieloletnich najemców

Muranów i Stare/Nowe Miasta są pełne adresów, gdzie nie wszyscy mieszkańcy „załapali” się na wykup lokali z bonifikatą. Uważamy to za rażącą niesprawiedliwość. Rodzi ona problemy – konflikty na linii mieszkańcy własnościowi/komunalni, zagrożenie reprywatyzacją, brak możliwości decydowania o własnych wspólnotach. Roszczenia blokujące wykup usuwamy w ramach powołanego przez nas zespołu d/s dekretowych (jedynego takiego w Warszawie).

  1. Ochrona podwórek przez zabudową

Okręg 5 objęty jest planami miejscowymi w niewielkim stopniu. Ich brak oznacza ryzyko chaotycznego dogęszczania osiedli – co odczuwają mieszkańcy m.in. ul. Wałowej czy al. Solidarności. Zagrożone są kolejne podwórka (np. Pawia), których obroną zajmujemy się przystępując do postępowań o warunki zabudowę. W nadchodzącej kadencji czas na uchwalenie planów.

  1. Ograniczenie wjazdu i parkowania pojazdów spoza dzielnicy

Organizacja ruchu w naszej dzielnicy służy tranzytowi przez całą Warszawę. Miejsca parkingowe są zajmowane przez osoby dojeżdżające do pracy, metra lub tramwaju. Wykorzystamy instytucję Strefy Czystego Powietrza z ustawy o elektromobilności, ograniczające wjazd na Nowe i Stare Miasto oraz wybrane rejony Muranowa i zachowujące miejsca parkingowe dla mieszkańców. Uporządkujemy również kwestię parkowania autokarów wycieczkowych na Muranowie.

  1. Nowa zieleń i nowy Park

W tej kadencji wykonaliśmy ewidencję śródmiejskiej zieleni. Wykorzystamy ją do posadzenia drzew i krzewów w miejscach, gdzie ich brakuje lub nasadzenia się nie przyjęły. Doprowadzimy do remontu zielonej suchej fosy Fortu Traugutta (róg ul. Bonifraterskiej i Międzyparkowej) i otworzymy ją dla mieszkańców, oferując przestrzeń sportową i strefę relaksu. Będziemy rozwijać program Zielone Śródmieście, oferując dalej mieszkańcom możliwość tworzenia własnych ogródków w centrum Warszawy. Będziemy kontynuować remonty podwórek i placyków – tak jak w tej kadencji udało nam się na Muranowie.