Sławomir Rzysko

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Muranów i od wielu lat prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Muranowa „Murano”. Cichy bohater Muranowa, współautor rozmaitych pism, wniosków i petycji w drobnych, ale palących sprawach mieszkańców, jak np. zachowanie drobnych sklepików, uciążliwości związane z parkowaniem autokarów turystycznych i głośnymi imprezami plenerowymi. Za jeden z największych sukcesów Stowarzyszenia „Murano” uznać trzeba kilkuletnią (i dalej trwającą) walkę o zachowanie niezabudowanego skweru przy ul. Pawiej.

Organizuje też spotkania z mieszkańcami w sprawach dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie, w sprawie problemów z miejscami parkingowymi na Muranowie, a także spotkania muzyczno poetyckie. Pomaga mieszkańcom, których problemem jest zadłużenie oraz tym zagrożonym eksmisją.

W latach 2011-2016 był przewodniczącym Rady Osiedla Muranów, dziś jest jej wiceprzewodniczącym. Nigdy nie należał do żadnej partii politycznej.

Żonaty, ma dwie córki.