Emilia Głogosz

 

 

 

 

 

 

Urodzona i zamieszkała w Warszawie, na Mariensztacie. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej i długoletnim pracownikiem Wydziału Inżynierii Lądowej tej uczelni.

Od 18 lat działa społecznie. Początkowo w zarządzie swojej Wspólnoty, później od 1994 roku w zarządzie Stowarzyszenia Mieszkańców Mariensztatu. Od 2016 roku jest członkiem zarządu Staromiejskiej Rady Osiedla.

Choć rada osiedla ma małe kompetencje, jednak służy mieszkańcom w ważnych codziennych sprawach. O skutecznie, wraz z mieszkańcami Mariensztatu, nie dopuściła do budowy publicznej toalety bezpośrednio pod oknami mieszkań.

W ramach Budżetu Partycypacyjnego od kilku lat zabiega o remont oświetlenia na Skwerze Orgelbranda. W bieżącym roku projekt został zakwalifikowany do realizacji na 2019 roku.

Słucha mieszkańców i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Chce być pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem.