Agnieszka Dolata

 

 

 

 

 

 

Urodzona w Warszawie, w od dziecka mieszka na Muranowie. Ukończyła studia wyższe w Społecznej Akademii Nauk na wydziale Bezpieczeństwa Narodowego o specjalności  Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych, jednak zawodowo realizuje się jako pielęgniarka. Interesuje się też psychologią zachowań oraz sztukami walki. Jest matką 18-letniego syna.

Choć dotąd nie kandydowała do samorządu, w pracę społeczną na rzecz mieszkańców zaangażowana jest od dawna. Wynika to być może z tej samej chęci pomocy drugiemu człowiekowi, która spowodowała wybór zawodu pielęgniarki.

W ostatnim czasie działała m. in. w sprawie wstrzymania wydania decyzji na sprzedaż alkoholu przy Al. Jana Pawła II 46/48.

Pracując w samorządzie chce nadal służyć ludziom.