Okręg 4

Nasz okręg obejmuje północną część Powiśla z Mariensztatem, Krakowskie Przedmieście, Osiedle Za Żelazną Bramą z Mirowem oraz południową część śródmiejskiego Muranowa. Dwie części z dominującą funkcją mieszkalną, przedzielone ścisłym centrum Krakowskiego Przedmieścia, Placu Piłsudskiego, Ogrodu Saskiego. Problemy, jakie nas mieszkańców trapią, są podobne: Zabudowywanie korytarzy napowietrzających, coraz mniejsza powierzchnia biologicznie czynna, brak parkingów, ogromne natężenie ruchu ulicznego i związane z nim zanieczyszczenie powietrza oraz hałas. Brak wystarczającego oświetlenia pomiędzy blokami mieszkalnymi i na skwerach, brak toalet publicznych.  Duży procent mieszkańców to osoby w podeszłym wieku.

Nasze program, którym odpowiadamy na potrzeby i bolączki naszych sąsiadów, to:

  1. Rewitalizacja Osi Saskiej i stworzenie ciągu komunikacji pieszo-rowerowej od planowanej kładki na Pragę do Placu Mirowskiego. W tym celu doprowadzimy do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego tego obszaru, uwzględniającego potrzeby lokalnej społeczności, jak i zawierającego zapisy dotyczące odbudowy Pałacu Saskiego.
  2. Program „Dzielnica dla seniora”. Powołanie sieci pracowników opieki społecznej, którzy będą zajmowali się pomocą seniorom w codziennych sprawach, przy zakupach czy w kolejce do lekarza. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie zostać zreformowany, aby działać bardziej efektywnie dla potrzeb osób starszych,
  3. Przyjazny Urząd i uproszczenie procedur w Ratuszu. To mieszkańcy powinni być najważniejsi, także podczas załatwiania spraw w WOM.
  4. Będziemy konsekwentnie zwiększać ilość zieleni miejskiej. Chcemy pracować nad lepszą aranżacją i utrzymaniem skwerów i parków, zaopatrzeniem ich w lepsze oświetlenie i toalety.
  5. Przywrócimy Ogród Saski do dawnej świetności, by znów był Salonem Warszawy, miejscem chętnie odwiedzanym i podziwianym przez mieszkańców i turystó
  6. Będziemy wspierać budowę podziemnych parkingów dla mieszkańców Śródmieś
  7. Będziemy kontynuować i rozwijać program promujący wynajem lokali dla rzemieślnikó Nie pozwolimy na pustostany w zasobie lokali użytkowych.
  8. Kontynuacja naszego programu rewitalizacji muranowskich podwórek przy wspólnotach mieszkaniowych. Przywrócimy przestrzeni lokalnej małą architekturę, zmodernizujemy altany śmietnikowe.
  9. Zwiększymy bezpieczeństwo poprzez większą ilość patroli i monitoring. Tam gdzie będzie to konieczne ograniczymy całodobową sprzedaży alkoholu. Mieszkańcy mają prawo do czystych podwórek i ciszy nocnej.