Krzysztof Laskus

 

 

 

 

 

 

Urodził się i wychował na Śródmieściu, obecnie ma 60 lat. Pracuje jako elektryk-konserwator, świadcząc usługi dla całej społeczności lokalnej w zakresie prac elektrycznych i pokrewnych. Interesuje się wieloma dyscyplinami sportowymi, głównie kolarstwem i piłką nożną.
Jest członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wspólnej oraz zastępcą przewodniczącej zarządu Rady Osiedla Koszyki. Skutecznie walczył o uruchomienie fontanny na Skwerze Zaręba-Piorun, aby utworzyć przyjazne miejsce wypoczynku. Na bieżąco dba o miejsca parkingowe dla mieszkańców.
Chciałby wspierać ludzi w lokalach komunalnych pełniąc rolę rozjemczą pomiędzy ADK, a lokatorami w celu poprawienia warunków mieszkaniowych. Ponadto istotną kwestią jest stworzenie terenów zielonych, w których mieszkańcy mogliby spokojnie odpocząć. W dalszym ciągu zajmować się będzie stworzeniem odpowiednich miejsc parkingowych w Śródmieściu.