Ewa Czerwińska

Ewa Czerwińska studiowała na Wydziale Prawa i Administracji UW i jest od 20 lat zaangażowana w pracę społeczną na rzecz mieszkańców Śródmieścia. Od 2014 roku jest Radną Dzielnicy Śródmieście wybraną z ruchów miejskich. Obecnie Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy. Pracuje w Komisji Mieszkaniowej (w latach 2015-2017 była jej Przewodniczącą), Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych, Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej. Jednocześnie Ewa Czerwińska jest drugą kadencję przewodnicząca Rady i Zarządu Osiedla Koszyki. Rozwiązuje trudne problemy związane z „dziką reprywatyzacją kamienic warszawskich”. Była inicjatorką utworzenia w 2015 roku Zespołu reprywatyzacyjnego w Dzielnicy Śródmieście. Szczególną troską otacza przywrócenie funkcji oświatowej w budynku przy ul. Twardej 8/12.