Andrzej Rokiciński

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla Centrum. W lokalny samorząd zaangażowany od ponad 20 lat. Początkowo działał we wspólnocie mieszkaniowej, później w radzie osiedla. Zajmuje się problemami przestrzeni publicznej i wspieraniem wspólnot mieszkaniowych. Walczył o remont i uporządkowanie placu Powstańców Warszawy, Pasażu Wiecha i wielu innych ważnych dla Mieszkańców Śródmieścia miejsc.

Razem z radą osiedla walczy o prawo mieszkańców do miejsc parkingowych obok swoich domów, które jest im cały czas odbierane. Chce organizacji ruchu kołowego w taki sposób, by część ulic lokalnych nie służyła za tranzyt dla samochodów.

Podejmuje działania mediacji pomiędzy właścicielami coraz liczniejszych ogródków gastronomicznych, a mieszkańcami narzekającymi na hałas, bałagan i odbierane im miejsca parkingowe. Walczy o nowe nasadzenia i broni każdego kawałka Śródmieścia przed zabetonowaniem.