Paweł Suliga

Wychował się na Stegnach, ale od 30 lat mieszka na warszawskim Powiślu, które uważa za swoją „małą ojczyznę”. Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i od 1994 roku prowadzi firmę projektowo – budowlaną. Zajmuje się projektowaniem i realizacją indywidualnych budynków jednorodzinnych, pracami konserwatorskimi i urbanistyką. Ma żonę i trzech dorosłych synów. Zaangażowany w sprawy społeczne od lat 80-tych szczególnie wtedy, gdy taka była potrzeba chwili.

Uważa, że obowiązkiem architekta jest uwrażliwianie mieszkańców na problemy zagospodarowania przestrzennego, które powinno być tworzone przy ich partycypacji społecznej. Dlatego inicjuje wiele akcji skutkujących pisaniem przez mieszkańców uwag do planów miejscowych.

Z rekomendacji niezależnych radnych w latach 2014-2017 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Prowadził dzielnicowy zespół ds. reprywatyzacji, wspierał odbudowę lokalnych młodzieżowych klubów sportowych, był inicjatorem wielu działań dzielnicy z dziedzin społecznych, ochrony zieleni czy budownictwa komunalnego.

Potrzebę umacniania lokalnej społeczności realizuje obecnie jako prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy i redaktor naczelny gazety „Mieszkańcy Śródmieścia”.  W ten sposób stara się wspierać mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów na poziomie samorządowym.