Okręg 2

Okręg 2 – Powiśle Południowe, Nowy Świat i Jazdów

Choć wszyscy jesteśmy mieszkańcami Śródmieścia, jednak mieszkając w różnych jego częściach mamy różne problemy. Powiśle oddzielone zieloną skarpą od centrum ma swoją specyfikę i zmartwienia, a inne mają zamieszkujący okolice Traktu Królewskiego.

Na liście do rady Dzielnicy Bezpartyjnych Samorządowców w naszym okręgu znajdą Państwo osoby mieszkające w każdej części okręgu wyborczego.  Stanowimy przekrój naszego lokalnego społeczeństwa – mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i lokali komunalnych. Nie ma wśród nas urzędników czy pracujących w jednostkach samorządowych i oczywiście nie ma tez członków partii politycznych. Samorządem zajmujemy się dlatego, że chcemy być gospodarzami w miejscu, gdzie mieszkamy.

Łączy nas realne zaangażowanie w sprawy lokalne. Każdy działa na co dzień albo w stowarzyszeniu, we wspólnocie, spółdzielni mieszkaniowej, radzie parafialnej, klubie sportowym czy radzie osiedla.

Wbrew opiniom o „miejskiej pustyni” na Powiślu, potrafimy się trzymać razem. Pokazaliśmy to w tym roku, gdy uwagi do planu miejscowego złożyło lub podpisało ok. 1400 osób! Ponad 10% mieszkańców tego obszaru. To skala niespotykana w Warszawie!

Jako Mieszkańcy Śródmieścia popieramy wszystkie punkty programu, jakie w wyniku dyskusji i konsultacji opracowaliśmy dla całej naszej dzielnicy. Ale mamy tez postulaty wynikające ze specyfiki lokalnej „małej Ojczyzny” w której mieszkamy. Zobowiązujemy się nimi zająć w nadchodzącej kadencji samorządu.

Nasz lokalny program:

  1. Trwałe zabezpieczenie powiślańskich parków przed potencjalną zabudową poprzez wprowadzenie planu miejscowego Powiśla Południowego;
  2. Ekrany nad Trasą Łazienkowską;
  3. Pozostawienie komisariatu na ul. Ludnej, więcej patroli w parkach i w drodze dzieci do szkoły;
  4. Tężnia i miejsce rekreacji na społeczno-kulturalnym Jazdowie;
  5. Więcej udogodnień dla osób starszych i niepełnosprawnych, ławki w ciągach komunikacyjnych, równe chodniki, dostosowane wejścia do lokali usługowych;
  6. Powiślański dom kultury przy Ludnej 9 z Klubem Seniora;
  7. Ucywilizowanie przestrzeni rozrywkowej na Bulwarach Wiślanych i ścisła kontrola przestrzegania norm hałasu;
  8. Cotygodniowe warzywne i pchle targi na Powiślu – w Parku Rydza Śmigłego lub obok Mostu Poniatowskiego;
  9. Poprawa komunikacji Powiśla z Centrum, w tym windy na Most Poniatowskiego bezpośrednio na przystanki tramwajowe;
  10. Rewitalizacja Parku Rydza Śmigłego – zabytków, schodów, chodników oraz przywrócenie tam zieleni ogrodowej.