Szymon Gebert

Szymon 32 lata skończy dzień przed wyborami. Urodził się, wychował i mieszka prawie całe życie w Warszawie. Pochodzi z rodziny od pokoleń mieszkającej w naszym mieście. Tutaj też chodził na studia na UW oraz SWPS. Przez 6 lat pracował jako dziennikarz, później również jako edukator w organizacjach pozarządowych, pisał na zlecenie wnioski i projekty, tłumaczył teksty i książki. Pracując w Fundacji Taubego organizował program edukacyjny, w ramach którego do Polski, w tym do Warszawy przyjeżdżali amerykańscy studenci polskiego pochodzenia, żeby poznać historię i kulturę kraju przodków. Miał wówczas okazję przyczynić się do promocji Warszawy w oczach ludzi, którzy wcześniej niewiele o naszym mieście wiedzieli. Naturę społecznika wyniósł z domu i już jako nastolatek angażował się w działalność publiczną na rzecz integracji obcokrajowców, edukacji, pomocy humanitarnej. Działał na rzecz demokracji na Ukrainie i Białorusi. Jako wolontariusz pracował z najbiedniejszymi w Polsce i na Bałkanach. Jako samorządowiec liczy na możliwość działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej ludzi samotnych, chorych, wykluczonych, znajdujących się w trudnych warunkach. Jak sam mówi: „Jest gotowy do działania, ponieważ w mieście nic samo się nie zrobi”.