Jan Zygmunt Hryniewicz

Jest mieszkańcem Śródmieścia urodzonym w szpitalu na Solcu. Uczęszczał do XI LO. Im. Mikołaja Reja przy pl. S. Małachowskiego 1. Następnie ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego kierunek Prawo. Wyznaje zasadę społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza lokalnego. Jego zdaniem każdy człowiek bez względu na pochodzenie powinien angażować się w sprawy dotyczące miejsca zamieszkania. Dlatego od 2014 roku uczestniczył w różnych akcjach na terenie Warszawy m.in. doprowadził do remontu ul. Bartyckiej, angażował się w akcje przeciw likwidacji bazarku na Gotarda. Niedawno pomógł uratować słynne kurczaki z rożna na ul. Belwederskiej. Ostatnio jego szczególną uwagę przykuł problem dotyczący manii stawiania słupków na chodnikach i drogach zwłaszcza w okolicach ul. Suligowskiego oraz ul. Czerniakowskiej, który utrudnia życie wszystkim uczestnikom ruchu, chciałby również aby mieszkańcy osiedla przy ul. Suligowskiego doczekali się bezpośredniego połączenia komunikacji miejskiej z dworcem centralnym. Jan (choć znajomi mówią na niego Zygmunt) jest prawnikiem z wykształcenia, zawodowo jednak rozwija się w branży telekomunikacyjnej i marzy aby Warszawa przemieniała się w tzw. Smart City czyli Inteligentne Miasto poprzez m.in. popularyzacje darmowego dostępu do sieci WiFI, inteligentne zarządzanie odpadami komunalnymi lub inteligentne parkingi.