Irmina Pałczyńska

Irmina Pałczyńska jest rodowitą Warszawianką, mężatką i matką dorosłych dzieci. Od najmłodszych lat pomaga tym którzy tej pomocy potrzebują. Kocha ludzi, zwierzęta i przyrodę, robi wszystko aby otoczenie, w którym mieszka miało dużo zieleni i żeby starsi mieszkańcy mieli gdzie wypocząć i spotkać się z sąsiadami. Od 2016 roku jest Radną Rady Osiedla Koszyki , ponieważ sprawy ludzi nigdy nie były jej obojętne. Jest wrażliwa na krzywdę ludzką i  niesprawiedliwość co powoduje chęć niesienia pomocy. Szczególnie zainteresowana jest poprawą bezpieczeństwa na terenie dzielnicy. Od niedawna przebywa na emeryturze i stara się cały mój wolny czas poświęcać pomocy społecznej.