Anna Pomianowska

Urodziła się w Warszawie w roku 1956. Całe życie mieszka w Śródmieściu, przy ulicy Wilczej. Jest absolwentką Liceum im. Stefana Batorego, potem Akademii Medycznej w Warszawie. Najważniejsza jest dla niej rodzina, potem praca zawodowa i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Jej mąż jest też rdzennym Warszawiakiem. Mają trzy córki i trzech zięciów oraz pięcioro wnucząt -wszyscy mieszkają w Warszawie. Zawodowo pracuje jako lekarz stomatolog. Od wielu lat jest w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej
kamienicy, w której mieszka od urodzenia. Włącza się też aktywnie w życie i sprawy Kościoła Katolickiego i swojej Parafii św. Aleksandra przy Pl. Trzech Krzyży. Zna potrzeby i problemy mieszkańców Śródmieścia i lubi pomagać ludziom. Ma jeszcze trochę sił, które warto wykorzystać dla ich dobra.