NASZ PROGRAM

1/12 PRZYWRÓCIMY WYKUP MIESZKAŃ Z BONIFIKATĄ.

Powrócimy do sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz lokatorów, tam gdzie udział miasta we władaniu budynku wynosi mniej niż 50%. Wysokość bonifikat będzie uzależniona od okresu najmu. Staż będzie można dziedziczyć po pierwszym najemcy z rodziny. Jeśli mieszkanie nie może zostać wykupione, ponieważ miasto ma większy udział bądź są roszczenia, lokatorzy będą mieli możliwość dofinansowania zakupu mieszkania z rynku w wysokości odpowiadającej potencjalnej bonifikacie. Środki pozyskane przez miasto ze sprzedaży mieszkań, zainwestujemy w budowę kolejnych lokali komunalnych.

2/12 DWUKROTNIE ZWIĘKSZYMY ILOŚĆ ZIELENI, BĘDZIEMY SKUTECZNIE ZWALCZAĆ HAŁAS I SMOG.

Utworzymy nowe parki i skwery oraz dodatkowe enklawy zieleni przy śródmiejskich ulicach i podwórkach. Ustaliliśmy liczbę drzew i krzewów w naszej dzielnicy i określiliśmy ich stan. Dlatego wiemy jak wybrać obszary w których brakuje zieleni, zwłaszcza w zaniedbanych parkach. Tam zaplanujemy dodatkowe nasadzenia, stosując gatunki roślin długowiecznych, odpornych na warunki miejskie. Zapewnimy kontynuację programu Zielone Śródmieście, oddając mieszkańcom opiekę nad ich najbliższym otoczeniem. Wspólnie Stworzona przez nas zielona tarcza będzie elementem systemu likwidacji warszawskiego smogu! Dwukrotnie zwiększymy ilość zieleni, będziemy skutecznie zwalczać hałas i smog.

.
3/12 NIE DLA ZABUDOWY PODWÓREK I PARKÓW. DOPROWADZIMY DO UCHWALENIE PLANÓW MIEJSCOWYCH PRZY REALNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW.

Tylko niewielka część Śródmieścia posiada plany miejscowe. Na pozostałych obszarach inwestycje możliwe są na podstawie decyzji o Warunkach Zabudowy. Pozawala to na legalne zabudowywanie naszych podwórek a nawet parków. Procedury planistyczne trwają w nieskończoność. Uwagi składane przez mieszkańców rozpatrywane są latami i zazwyczaj lekceważone. Już teraz organizując wspólny silny głos obywatelski nie dopuściliśmy do wielu niepożądanych inwestycji. Zwiększając udział niezależnych przedstawicieli mieszkańców w samorządzie zapewnimy sprawne uchwalenie planów z realną partycypacją społeczną.

4/12 CHCEMY BY ORGANIZACJA RUCHU W ŚRÓDMIEŚCIU SŁUŻYŁA JEGO MIESZKAŃCOM, A MIEJSCA PARKINGOWE NIE BYŁY LIKWIDOWANE LUB ZAJMOWANE PRZEZ OSOBY INNE NIŻ MIESZKAŃCY.

Organizacja ruchu w naszej dzielnicy służy tranzytowi przez miasto – pomimo istnienia odrębnej obwodnicy Śródmieścia. Powoduje to zalew naszej dzielnicy przez auta, które po prostu się w niej nie mieszczą. Istniejące miejsca parkingowe są zajmowane na potrzeby urzędów i gastronomii. Wjazd do ścisłego Śródmieścia powinien być ograniczany. Wykorzystamy istniejące rozwiązania prawne (m.in. strefy czystego powietrza), ograniczające wjazd na określone osiedla. Wyznaczymy obszary, gdzie parkowanie będzie zarezerwowane dla mieszkańców. Ułatwimy wspólnotom i spółdzielniom budowanie parkingów podziemnych, by podwórka mogły służyć przywróceniu życia sąsiedzkiego. Wypracujemy wraz z lokalną społecznością (w tym Radami Osiedli) zasady lokalizowania ogródków gastronomicznych.

5/12 W DALSZYM CIĄGU AKTYWNIE BĘDZIEMY PRZECIWSTAWIAĆ SIĘ DZIKIEJ REPRYWATYZACJI I JEJ SKUTKOM. 

W Śródmieściu w czasie obecnej kadencji samorządowej została wstrzymana dzika reprywatyzacja. Zgodnie z naszym postulatem wyborczym stworzyliśmy tu pierwszy w Warszawie zespół zajmujący się badaniem roszczeń i zablokowaliśmy bezzasadne zwroty kamienic. Nasi radni i członkowie stowarzyszenia wspierali wspólnoty i mieszkańców w obronie wspólnego mienia. Ponieważ problem dzikiej reprywatyzacji nadal nie jest ostatecznie prawnie uregulowany, nie zaprzestaniemy dotychczasowych działań. W dalszym ciągu będziemy aktywnie bronić mienia komunalnego i mieszkańców Śródmieścia przed skutkami działań „czyścicieli kamienic”.

6/12 TAK DLA BUDOWY WIND I ALTAN ŚMIETNIKOWYCH, STWORZYMY SYSTEM UMOŻLIWIAJĄCY PRZYŁĄCZENIA NIEZBĘDNYCH TERENÓW DO WSPÓLNOT.

Śródmiejskie wspólnoty mieszkaniowe nie mogą prawidłowo korzystać z otaczającej przestrzeni. Nieprecyzyjne i złe regulacje prawne w praktyce uniemożliwiają przyłączanie gruntów niezbędnych do budowania we wspólnotach wind, pochylni czy śmietników. Stworzymy skuteczny system
umożliwiający przyłączenia niezbędnych terenów do wspólnot, których
działki wyznaczone są po obrysie budynków. Wprowadzimy też rozwiązanie
umożliwiające bezpłatne użyczenie wspólnotom sąsiadujących terenów.
Będą mogły stać się ich gospodarzem, decydować o usytuowaniu śmietników, altanek, terenów zielonych czy przeprowadzać remonty bez ponoszenia kosztów wynajmu terenu.

7/12 USPRAWNIMY PRZEKSZTAŁCENIE WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ! DOPROWADZIMY DO UPORZĄDKOWANIA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI MIEJSKICH I SPÓŁDZIELCZYCH. 

Uchwalone przez Radę Miasta przekształcenie wieczystego we własność
z 95% bonifikatą nie jest przez władze miasta realizowane. Nowa  ustawa sejmowa znosi wieczyste bez bonifikaty dla gruntów komunalnych. Ani Rada Miasta ani Sejm nie podejmują tematu gruntów zabudowanych z nieuregulowanym stanem własności, gdzie dzierżawa przedłużana jest co 3 lata. Razem z organizacjami, które wymusiły na Radzie Miasta uchwałę dającą 95% bonifikaty zapewnimy podobną przy realizacji ustawy sejmowej. Na podstawie obowiązujących przepisów doprowadzimy do uregulowania własności gruntów zabudowanych.

8/12 ZAPEWNIMY LEPSZE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA INICJATYW I AKTYWNOŚCI LOKALNYCH.  

Śródmieście ma ogromny niewykorzystany potencjał ukryty w źle wykorzystywanych przestrzeniach miejskich – zarówno pustostanach, skwerach czy podwórkach, a nawet największych placach. Dotyczy to również placówek miejskich jak szkoły czy urzędy, które po standardowych godzinach urzędowania mogłyby udostępniać swoją przestrzeń. Mieszkańcy mają często znacznie lepsze pomysły na wykorzystanie potencjału tych przestrzeni od urzędników, potrafią też lepiej o nie dbać. Dlatego oddamy te miejsca do wykorzystania dla inicjatyw i aktywności lokalnych. Będziemy w dalszym ciągu wspierać powstawanie zielonych targowisk i organizację wyprzedaży czy pchlich targów. Ułatwimy zakładanie i utrzymywanie klubów mam i samodzielnych miejsc opieki nad dziećmi, klubików osiedlowych i miejsc wzajemnego wsparcia, warsztatów rzemieślniczych czy hobbystycznych i zajęć sportowych.

9/12 WPROWADZIMY NAJEM KOMERCYJNY DLA RODZIN KLASY ŚREDNIEJ. 

Obecne kryteria przyznawania lokali komunalnych ustalone zostały na bardzo niskim poziomie. W efekcie wielu mieszkańców Śródmieście nie kwalifikuje się do otrzymania mieszkania od dzielnicy, a jednocześnie nie jest w stanie wynająć go na wolnym rynku. Powoduje to odpływ klasy średniej ze Śródmieścia i rosnące nierówności społeczne. Jednocześnie dzielnica posiada ogromną liczbę mieszkań, której nie jest w stanie wynająć. Zmienimy to – wprowadzimy najem komercyjny skierowany do klasy średniej i zasady wynajmu mieszkań dla osób posiadających liczne rodziny.

10/12 ZWIĘKSZYMY BEZPIECZEŃSTWO W DZIELNICY POPRZEZ WIĘKSZĄ ILOŚĆ PATROLI MONITORING, OGRANICZAJĄC MIEJSCA CAŁODOBOWEJ SPRZEDAŻY I SPOŻYCIA ALKOHOLU. 

Uchwała Rady Warszawy dopuszczająca możliwość spożywania alkoholu nad Wisłą w bezpośredni sposób dała się odczuć Mieszkańcom Śródmieścia, zwłaszcza Mieszkańcom Starówki i Powiśla. Śródmieście to nie tylko imprezowe centrum miasta, ale przede wszystkim dom dla tysięcy warszawiaków. Mamy prawo do ciszy nocnej, czystych podwórek i ścian wolnych od graffiti. Zwiększymy częstotliwość patroli w miejscach największych imprez (w szczególności nad Wisłą i na Starym Mieście), wprowadzimy lepszą współpracę między służbami, a radami osiedli i wspólnotami mieszkaniowymi. Ograniczymy również sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych i liczbę miejsc go oferujących, na wzór innych polskich miast – leży to bezpośrednio w kompetencji Rady Miasta.

11/12 DOPROWADZIMY DO BUDOWY NIEZREALIZOWANYCH STACJI METRA – PL. KONSTYTUCJI I MURANÓW.

Kolejne partie składają warszawiakom obietnice realizacji tych stacji, my ich dotrzymamy. Komunikacja publiczna zostanie dostosowana do wzmożonego ruchu pasażerskiego w Śródmieściu. Lokalizacja stacji Pl. Konstytucji zmniejszy ruch samochodowy w tym rejonie i uwolni miejsca parkingowe w tym rejonie. Stacja Muranów przywróci północnemu Śródmieściu, zwłaszcza Nowemu Miastu, szybki kontakt z resztą miasta i ożywi te urokliwe, ale nieco zapomniane okolice. Mieszkańcy, szczególnie seniorzy, rodziny z dziećmi i osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się nie będą musiały pokonywać setek metrów do kolejnego przystanku. Również turyści, tak tłumnie odwiedzający Muzeum Polin czy Pokazy Fontann, zyskają dogodny i nieuciążliwy dla mieszkańców środek komunikacji.

12/12 MÓWIMY STOP SAMOWOLI URZĘDNICZEJ, UPORZĄDKUJEMY CIĄGLE ZMIENIAJĄCE SIĘ INTERPRETACJE PRZEPISÓW, KTÓRE UTRUDNIAJĄ MIESZKAŃCOM ŻYCIE. 

Polska na poziomie samorządowym staje się krajem coraz bardziej nieprzyjaznym Mieszkańcom. Nieprecyzyjne przepisy są dowolnie interpretowane. Skomplikowany system ustroju Warszawy pozwala na bezkarność urzędników i urzędów, gdzie latami nie są rozwiązywane żywotne interesy mieszkańców – przekształcenie wieczystego, odpowiedzi na uwagi do planów miejscowych i wiele innych. Informacje dotyczące reprywatyzacji, wycinki drzew i podobne są trudno dostępne. Przepisy własnościowe czy budowlane co rusz są inaczej interpretowane. Zapewnimy jednorodną interpretację przepisów, wprowadzimy prawo miejscowe egzekwujące od urzędników przestrzeganie należnych mieszkańcom praw.